Wersje językowe
Producenci
Produkt dnia
EPOS OEUVRE D’ART 3435 VERSO
EPOS OEUVRE D’ART 3435 VERSO
8 900,00 zł
szt.
EPOS ORIGINALE 3437
EPOS ORIGINALE 3437
5 700,00 zł
szt.
DAVOSA CLASSIC QUARTZ
DAVOSA CLASSIC QUARTZ
1 050,00 zł
szt.
DAVOSA TERNOS PROFESSIONAL TT
DAVOSA TERNOS PROFESSIONAL TT
3 800,00 zł
szt.
Bestsellery
DAVOSA NAUTIC STAR CHRONOGRAPH
DAVOSA NAUTIC STAR CHRONOGRAPH
1 350,00 zł
szt.
DAVOSA NAUTIC STAR CHRONOGRAPH
DAVOSA NAUTIC STAR CHRONOGRAPH
1 800,00 zł
szt.
DAVOSA PARANGON
DAVOSA PARANGON
1 150,00 zł
szt.
DAVOSA TERNOS PROFESSIONAL TT
DAVOSA TERNOS PROFESSIONAL TT
3 800,00 zł
szt.
EPOS 3433 DRIFT MASTERS GP
EPOS 3433 DRIFT MASTERS GP
11 500,00 zł
szt.
EPOS EMOTION 3390
EPOS EMOTION 3390
5 250,00 zł
szt.
EPOS LADIES 4390 DIAMOND
EPOS LADIES 4390 DIAMOND
5 900,00 zł
szt.
EPOS OEUVRE D’ART 3435 VERSO
EPOS OEUVRE D’ART 3435 VERSO
8 900,00 zł
szt.
EPOS PASSION 3401
EPOS PASSION 3401
5 100,00 zł
szt.
EPOS PASSION 3434 OH LE
EPOS PASSION 3434 OH LE
6 600,00 zł
szt.
Waluty
Regulamin

Przed dokonaniem zakupu zapraszamy do zapoznania się z regulaminem naszego sklepu,

Regulamin:

1. Kupując  produkt w naszym sklepie swiss-made zawierasz umowę kupna-sprzedaży z firmą Chrono Online Spj. zwaną dalej Sprzedawcą.
Pełne dane firmy:
Chrono Online Paweł Sobota Anna Małysa Spj
ul.Kalwaryjska 35A/112
30-504 Kraków

Spółka została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Krakowie i  figuruje w KRS pod numerem 0000333660.

Dane kontaktowe:
Tel. ++48 126539645
Kom. ++48 694727167
Fax. ++48 12 3983850
Email: biuro@luksusowe-zegarki.pl

2.0 Konsument dokonując zakupu u Sprzedawcy zobowiązany jest do zapłaty za produkt oraz koszt jego dostarczenia. Płatność możliwa jest przelewem tradycyjnym, przelewem online, kartą lub kurierowi przy odbiorze.  Koszt dostawy znajduje się w opisie oferty.
2.1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę poprzez sklep internetowy lub drogą mailową na adres: biuro@luksusowe-zegarki.pl
2.2. Przybliżony czas realizacji umieszczony jest przy opisie każdego zegarka. W przypadku konieczności sprowadzenia przedmiotu na indywidualne zamówienie możemy zażądać zadatku w rozumieniu art. 394 ust 1 Kodeksu Cywilnego.
2.3. Przyjęcie zamówienia do realizacji przez Konsumenta zostanie potwierdzone drogą mailową. Sklep nie realizuje niepotwierdzonych zamówień.
2.4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Sprzedający skontaktuje się z Konsumentem.  Termin dostawy ustalany jest z Konsumentem podczas potwierdzania przez Sprzedającego zamówienia.
2.5. Przybliżony czas realizacji umieszczony jest przy opisie każdego zegarka.
2.6. Ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2.7. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Kupującego i określony w zamówieniu sposób. Do każdego zagarka dołączona jest polska instrukcji ,warunki gwarancji oraz warunki użykowania , w szczególności zasady dotyczące szczelności zegarka i jego używania w kontakcie z wodą.11.3.0.  Konsument może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem biuro@luksusowe-zegarki.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

    imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
    datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
    przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
    wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

3.1 Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
3.2. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres pocztowy tradycyjny

4.0 Prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy:

4.1 W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Konsument może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności.

4.2. Aby odstąpić od umowy,  należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [biuro@luksusowe-zegarki.pl]. Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres siedziby Sprzedającego

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 4.3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

4.4 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

5. Konsument będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej . Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

6. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie oferowane przez niego produkty są oryginalne i wolne od wad, chyba że wada wskazana jest w opisie.

7. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem kuriera DPD. Koszty wysyłki ubezpieczonej na terenie kraju to:
*29 PLN w przypadku przelewu na konto
*50 PLN w przypadku wysyłki za pobraniem

Na życzenie Kupujacego dopuszalna jest inna forma wysyłki po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą.

Termin dostawy uzależniony jest od rodzaju produktu i jest oznaczony przy jego specyfikacji.

Sprzedający dopuszcza możliwość odbioru osobistego po uwcześniejszej wpłacie należności na konto. Koszt dostawy w takim przypadku wynosi 0 PLN.

8. Ogólne warunki użytkowania zegarków oferowanych przez sprzedawcę:


Przygotowanie zegarka do eksploatacji:
Po wyjęciu zegarka z opakowania należy dokładnie usunąć wszelkie folie zabezpieczające i ochronne. W trakcie wykonywania tych czynności należy zachować ostrożność i nie używać żadnych ostrych oraz twardych przedmiotów. Do usunięcia śladów kleju należy użyć delikatnych detergentów oraz miękkiej ściereczki z bawełny, uprzednio sprawdzając ich działanie na niewidocznych częściach, aby mieć pewność, że ich działanie nie uszkodzi ani nie zmieni wyglądu powierzchni, na których zostaną użyte.Następnie należy usunąć metki informacyjne z paska/ bransolety, zachowując należytą ostrożność i staranność. Po zakończeniu usuwania folii zabezpieczających należy sprawdzić czy zegarek pracuje. Koronka powinna być dociśnięta , chyba że jest zakręcana - wówczas powinna być także zakręcona. W przypadku zegarków wyposażonych
w mechanizm mechaniczny-automatyczny nie należy "dokręcać" werku koronką, gdyż może to spowodować zatarcie kół automatu. Taki zegarek należy wprawiać w ruch poprzez wykorzystanie automatycznego rotoru lub przy użyciu nakręcarki/rotomatu.

Zegarek zawiera elementy, które są bardzo wrażliwe na silne udary i przeciążenia dynamiczne. Z uwagi na precyzję mechanizmu zegarka i bardzo dokładne spasowanie elementów roboczych nie zaleca się narażania zegarka na uderzenia, wibracje o wysokiej częstotliwości, niskie temperatury oraz pracę w warunkach silnego zanieczyszczenia powietrza. Nie przestrzeganie w/w zaleceń eksploatacyjnych może spowodować uszkodzenie mechanizmu, nie podlegające naprawie gwarancyjnej. Należy także stosować się do zapisów o szczelności zegarka. Zalanie mechanizmu zegarka może spowodować całkowite jego zniszczenie i w żadnym wypadku reklamacja nie zostanie rozpatrzona pozytywnie, a kosztami naprawy/ wymiany zostanie obciążony użytkownik zegarka zgodnie z przedłożonymi dokumentami naprawy. Wykonywanie napraw w punktach nieautoryzowanych powoduje zniesienie praw z tytułu gwarancji i rękojmi.
Ostrzeżenia:
W zależności od konstrukcji koperty, przed wysunięciem koronki do pozycji II lub III należy się upewnić, czy nie jest ona zakręcana. W tym celu należy delikatnie obrócić koronkę w obu kierunkach. Jeśli koronka bez żadnego istotnego oporu obraca się w obie strony, można przystąpić do jej wysunięcia do innych pozycji.
Jeśli koronka nie obraca się w którymś z kierunków, oznacza to, że zegarek został wyposażony w zakręcaną koronkę. W takim przypadku odkręcenie jej odbywa się zawsze w lewo (przeciwnie do ruchu zegara). Po zakończeniu się gwintu, koronka odskoczy od koperty. Zegarek nadal będzie pracował i obracanie koronką w dowolnym kierunku nie spowoduje żadnych zmian. Po zakończeniu każdej zmiany z użyciem zakręcanej koronki, należy ją ponownie ostrożnie zakręcić – dociskając ją do koperty obracamy w prawo (zgodnie z ruchem zegara), tak długo aż natrafimy na opór. W trakcie zakręcania koronki należy zwrócić uwagę na prawidłowe zazębienie z gwintem na osi głównej, oraz nie zakręcać koronki na siłę .
Po kilku dniach użytkowania Kupujący powinien sprawdzić , czy wszystkie śruby mocujące pasek lub dekiel o ile takie występują nie wymagają dokręcenia.

Wodoszczelność zegarków

Używanie zegarka w warunkach wysokiej wilgotności wymaga dokładnego poznania i przestrzegania kilku zasad.  O bezpiecznym zakresie kontaktów z wodą, decyduje klasa wodoszczelności, która znajduje się na deklu lub tarczy zegarka. Klasy wodoszczelności oznacza się podając odporność na ciśnienie statyczne wyrażone w atmosferach, barach lub metrach. Podawane wartości ciśnienia statycznego odnoszą się do warunków laboratoryjnych. Należy pamiętać, że warunki te nie uwzględniają wielu czynników, które oddziałują na zegarek w normalnym użytkowaniu – w rzeczywistości na zegarek działa znacznie większe ciśnienie dynamiczne związane z poruszaniem się zegarka w wodzie (opór wody). Nie można zatem traktować oznaczeń WR30M, WR50M, itd. jako dopuszczalnego zanurzenia w rzeczywistych warunkach.
Klasy wodoszczelności :

    3 ATM = 3 Bar = 30M – zegarek jest odporny na zachlapania,
    5 ATM = 5 Bar = 50M – zegarek jest odporny na zachlapania podczas kąpieli w wannie,
    10 ATM = 10 Bar = 100M – zegarek jest odporny na kąpiel, pływanie oraz nurkowanie bez akwalungu,
    20 ATM = 20 Bar = 200M i więcej – zegarek jest odporny na powyższe czynności oraz nurkowanie z akwalungiem.

Zachowanie przez zegarek deklarowanej przez producenta klasy wodoszczelności wymaga odpowiedniego postępowania przed i w trakcie kontaktów z wodą oraz odpowiedniej obsługi serwisowej. Przed kontaktem z wodą należy sprawdzić, czy w zegarku nie zostało uszkodzone szkło oraz czy koronka jest dociśnięta (dokręcona) do koperty. W trakcie kontaktu z wodą oraz gdy zegarek jest mokry nie wolno manipulować koronką, zaworem helowym i wciskać przycisków.
Każdy zegarek z upływem czasu traci wodoszczelność. Powodem tego jest m.in. starzenie się uszczelek oraz urazy mechaniczne. Dlatego bardzo ważny jest systematyczny serwis zegarka wykonany przez autoryzowany serwis danej marki lub innego renomowanego specjalistę-zegarmistrza.
Dla każdego zegarka, nawet z najwyższą klasą wodoszczelności, bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest szok termiczny. Zegarek może utracić swoje właściwości związane z wodoszczelnością jeśli będzie narażony na nagłą zmianę temperatur (np. po jego nadmiernym nagrzaniu w słońcu i następnie kąpiel w zimnej wodzie). Na skutek szoku termicznego zegarek chwilowo traci szczelność i właśnie w tym momencie do zegarka dostaje się woda. Dzieje się tak w większości przypadków, w których zegarki doznały szoku termicznego. Zegarki zalane wskutek szoku termicznego charakteryzują się m.in. tym, że znajduje się w nich niewielka ilość wody, która nie jest w stanie się wydostać na zewnątrz.
Zegarek kategorycznie nie może być użytkowany w saunie oraz gorącej wodzie np. źródłach termalnych.

9.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów
10. Firma Chrono Online Sp j zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych wyłącznie dla potrzeb marketingowych firmy (dotyczy tylko tych klientów, którzy przy wypełnianiu formularza zamówień wyrażą zgodę na przetwarzanie danych)
11. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonywania umowy.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
luksusowe-zegarki.pl
Copyright © 2016 www.nazwa.pl Sklepicom - sklepy internetowe